"بسم الله الرحمن الرحیم"

بی نام او هرکاری ابتر است

سلام؛

     به نظر شما، زهر هلاهل چیست؟

     برخی از دوستان، نویسنده ی این وبلاگ را قابل دانسته اند، و محرم راز! بنابر این، سفره ی دلشان را باز کرده اند، و از سختی ها و رنج هایی که کشیده اند، سخن گفته اند.

     من، بنده ی کمترین، قطعاً مشاور خانواده نیستم که بتوانم، به قدر کفایت، دوستان را راهنمایی بکنم، و صد البته که سنگ خارا هم نیستم، که با شنیدن درد دل های ایشان، ملول نشوم. بنابراین، سعی کرده ام که سنگ صبوری باشم، و حداقل، بر درد و رنج ایشان نیافزایم.

     اما مشکلی هست که چند تن از مخاطبین ما، متفقاً با آن دست به گیربان بوده اند، و بی مناسبت نیست که آن را مطرح کنم، تا دیگران درس عبرت بگیرند، و آزموده را مجدد نیازمایند.

     آن مشکل،دوستی های پیش از ازدواج است! مشکلی که من، آن را زهر هلاهل می نامم.

فقط به عنوان شاهد مثال، یک جمله از یکی از مخاطبین محترم که با این مشکل دست به گریبان هستند را در ادامه قرار می دهم، و امیدوارم که هیچ کس، هیچ کس، هیچ کس، از این جام زهر، ننوشد:

" هیچوقت تا قبل از ازدواج با کسی و خواندن محرمیت، محبتت را ابراز نکن.
اگر دختر باشد له می شود. به خدا که صبر ایوب می خواهد ... به خدا که صبر می خواهد این همه نامردمی را دیدن و ساکت شدن. به چه قیمتی؟؟؟؟؟ "

     اگر در یک جمله بخواهم تجربه ی ایشان را برای عبرت آموزی عرض کنم، این هست که به هیچ وجه، تا پیش از محرم شدن، وارد دلباختگی به یکدیگر نشوید. این دلباختگی، قیمت گزافی دارد.

     کسی که با قلبش به خدا ایمان دارد، می داند که او هیچ امر و نهی ای نکرده است، مگر آن که به سود خود انسان باشد. چرا که این قوانین برای خداوند، هیچ نفع و ضرری ندارد. کسی که به امر او گردن ننهاد، باید منتظر بلاهای خود ساخته، و بندهای خود بافته باشد.

     خدا، خودش، آخر و عاقبت همه ی ما را ختم به خیر بفرماید. ان شاء الله

یا علی

+ نوشته شده در جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱ساعت 15:51 توسط آقا داماد |